PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Պատմություն, Հասարակագիտություն, ՀԵՊ 1. Ինչպես հետաքրքիր դարձնել պատմության դասավանդումը
 2. Ինչպե՞ս բարձրացնել պատմության դասի արդյունավետությունը
 3. Հայոց պատմության ուսուցման ձևերը
 4. Դասի պլան. Ազատագրական պայքարը Սյունիքում եւ Արցախում 18-րդ դարի 20-ական թթ
 5. ՈՒսուցման փոխներգործուն մեթոդների կիրառման իմ փորձից
 6. Թեմատիկ միավոր ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ
 7. Պատմական թելադրությունները որպես դասի արդյունավետության բարձրացման միջոց
 8. Աղյուսակների և սխեմաների կիրառման կարևորությունը պատմության դասերին
 9. Քարտեզների օգտագործումը պատմության դասերին
 10. Ուսուցման արդյունավետ մեթոդներն ու հնարները պատմության դասավանդման ընթացքում
 11. Ավանդական և ժամանակակից մեթոդների կիրառումը պատմության դասերին
 12. Ինչպես կիրառել ՏՀՏ-ն պատմության դասին
 13. Ինտեգրված դասի օրինակներ
 14. Բաց դասեր և մրցույթներ պատմությունից
 15. Էքսկուրսիաների կազմակերպման արդյունավետությունը պատմություն առարկայից
 16. Հայոց ցեղասպանության ազգային - քաղաքական հիմքերը
 17. Ավատատիրության եւ կապիտալիզմի բնորոշ հատկանիշները
 18. Ժողովրդավարության սկզբունքները թվային դարում
 19. Ինչպես պատմության դասերին դյուրին դարձնել տարեթվերի յուրացումն աշակերտի կողմից
 20. ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
 21. Միջառարկայական կապերի կարևորությունը պատմության դասերին
 22. ՀԱՅ-ԹԱԹԱՐԱԿԱՆ ՋԱՐԴԵՐԸ 1905-1906թթ. ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍՈՒՑՉԻՆ
 23. Մայիսյան հերոսամարտերի պատմական դերն ու նշանակությունը
 24. Խավարից դեպի լույս
 25. Նվիրապետություն
 26. Եկեղեցական զգեստ և եկեղեցական հանդերձ
 27. «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկայի առաքելությունը
 28. Գործնական և հետազոտական աշխատանքի կիրառման արդյունավետությունը դասապրոցեսում
 29. Պատերազմների պատմական լուսաբանումը
 30. Տեսադաս հասարակագիտությունից
 31. Օրվա դասի պլաններ «Համաշխարհային պատմություն» առարկայից, 6-րդ դասարան
 32. Բաց դասի պլանի օրինակելի ձև (XI դաս,Հայոց Պատմություն)
 33. Ազգային խորհրդի ձևավորման պատմությունից
 34. Մեծ պահքից մինչև Սուրբ Զատիկ թեմայի ուսուցումը ՀեՊ-ի դասընթացում
 35. Թրաֆիքինգ՝ մարդկանց շահագործում, թեմայի ուսուցման առավել արդյունավետ միջոցները հասարա
 36. Հայկական հարցի լուծումը ցեղասպանությամբ
 37. Քաղաքակրթություն
 38. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԻՆ
 39. ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
 40. Հայաստանյայց Առաքելական սուրբ եկեղեցի
 41. Պատասխանելով աշակերտների մշակութային հետաքրքրություններին
 42. Մեթոդների ընտրությունը պատմության դասաժամերին
 43. Երկաթյա շերեփը և իր խորհուրդը
 44. Կառուցողական կրթության մեթոդներն ու դրանց արդյունավետությունը պատմության դասին
 45. Մայիսյան հաղթանակների մասին՝ պատմության ուսուցման գործընթացում
 46. Օրինակելի դասի պլանավորում
 47. Գարուն ա, ձուն ա արել
 48. Հեղափոխությունը` բարեփոխու՞մ
 49. Ո՞րն է իմ անցկացրած դասի հաջողության գրավականը։
 50. «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկայի դասավանդումը դարձել է չարի՞ք»
 51. Արամ Մանուկյանը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադիր
 52. Հայոց պատմության անդաստանը և ոսկեղենիկի հավերժի ճամփորդները
 53. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ <<ԻՄ ՍԵՓԱԿԱՆ ՓՈՐՁԸ>>
 54. Թուրքի հայ աղջիկը
 55. Դասի պլան հայոց պատմություն առարկայից, 6-րդ դասարան
 56. Կոռուպցիան և արդարությունը
 57. Ուսումնառության ակտիվ մեթոդները որպես աշակերտների ներգրավածության բարձրացման միջոց
 58. Զորավար Անդրանիկի կերպարը հայոց պատմության մեջ
 59. Հայկական հարց
 60. Վերածնունդ
 61. Հայաստանի առաջին Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը և Արցախը 1918-1921թթ.
 62. Աստվածաշնչի հայերեն բնագրի բնաղբյուրը
 63. Աստվածաշնչյան առակների ուսուցումը 5 -րդ դասարանում - Սերմնացանի առակը
 64. Հայերեն Աստվածաշնչի խմբագրումները
 65. Բուն Բարեկենդան կամ Մեծ պահք
 66. Հայ Եկեղեցու 12 սրբադասված կաթողիկոսները
 67. Քրիստոնեական - ազգային արժեքային համակարգի ձևավորում
 68. Գրիգոր Նարեկացի << Մատյան ողբերգության>>
 69. Ոսուցման մեթոդների նկարագրություն
 70. Մեծ պահքի կիրակիները
 71. Որոմների առակը
 72. Հայ գրականության մեծանուն ներկայացուցիչները
 73. Հայաստանի պատմաաշխարհագրական տեղանունների առաջացման ավանդազրույցները:Ստուգաբանություն
 74. Հայուհիները հայոց պատմության քառուղիներում
 75. Հայոց եկեղեցու տոները
 76. Գրից մինչև գիրք
 77. Գլոբալացում:Մշակութային գլոբալացում,առանձնահատկությունը:
 78. Հայկական հարցի ծագումն ու էությունը
 79. Հայկական մշակույթը Ք.ա. 9-րդ դարից մինչև Ք.ա 7-րդ դարը
 80. ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԵՐԻՆ
 81. Դաս միջոցառում՝Ավետման և մայրության տոն
 82. Քաղաքացիական որակների ձևավորման գործընթացը
 83. Հայկական հարցի հեռանկարները
 84. Հեթանոս հայը և քրիստոնյա հայը ։ Աշխարհայացքի ձևավորման առանձնահատկությունները...
 85. Մոսկվայի 1921 թվականի ռուս-թուրքական կոնֆերանսը
 86. <<Քննադատական մտածողության զարգացում կարդալու և գրելու միջոցով>>