PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Բնագիտություն 1. ՈՒսուցման մեջ օրինակներն ավելի կարևոր են, քան կանոնները
 2. Աշխարհագրություն
 3. Օգնություն կենսաբաններին
 4. Քիմիայի դասի կազմակերպումը համապատասխան նյութերի բացակայության դեպքում
 5. Քիմիայի խնդիրների լուծումները՝մանրամասն
 6. Ինտեգրված դասեր և վիկտորինաներ բնագիտական առարկաներից
 7. Միջառարկայական կապերի դրսևորումը կենսաբանության ուսուցման գործընթացում
 8. Էլեկտրոնային գրատախտակի հնարավորությունները կենսաբանության ուսուցման գործում
 9. Կենսաբանության դասի արդյունավետությունն ապահովող մեթոդական ձևերն և հնարները
 10. Թեմատիկ պլաններ կենսաբանությունից
 11. Գործնական աշխատանքներ կենսաբանությունից
 12. ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. թեմատիկ և օրվա դասի պլանավորումներ
 13. Կենսաբանություն, Բջջաբանություն, Էլեկտրոնային դաս, գրատախտակի համար
 14. Աշխարհագրության ուսուցման մեթոդներ
 15. Գործնական աշխատանքներ կենսաբանությունից
 16. Միջառարկայական կապերը որպես գիտելիքների յուրացման արդյունավետության պայման
 17. Աշխարհագրական խնդիրներ և գործնական աշխատանքներ
 18. Օգնություն կենսաբանության առարկայի ուսուցիչներին
 19. Աշխարհագրության դասերին թեմայի ամփոփում խաչբառի միջոցով
 20. Օգնություն քիմիայի ուսուցիչներին
 21. Ֆիզիկա առարկայի նկատմամբ հետաքրքրության խթանում
 22. Ֆիզիկա առարկայի նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացման ուղիները (իմ փորձից)
 23. Հետազոտական աշխատանքներ «Ստատիկա» թեմայից
 24. Խնդիրների լուծում քիմիայից և կենսաբանությունից
 25. Միջառարկայական կապը ֆիզիկայի դասին
 26. Ֆիզմաթ հոսք 10-12 դասարան
 27. «Մեր գեները» պրես-կոնֆերանս
 28. Մեթոդների կիրառություն ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում
 29. Միջառարկայական կապերը ֆիզիկայում
 30. Բաց դաս ֆիզիկայից 9-րդ դասարանի համար
 31. Օգնություն քիմիա առարկայի ուսուցիչներին
 32. Վիրտուալ լաբորատորիայի կիրառումը քիմիայի դասերին
 33. ՏՀՏ-ի կիրառումը քիմիայի դասընթացում
 34. Բաց դասեր, հետազոտական աշխատանքներ քիմիայից
 35. Քիմիայի դասավանդումը
 36. Դիդակտիկ խաղերը ֆիզիկայի դասապրոցեսում `որպես դասի արդյունավետության բարձրացման միջոց
 37. Աշխարհագրության դասերի արդյունավետության բարձրացումը գործնական աշխատանքների միջոցով
 38. ՊՐՈԲԼԵՄԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՔԻՄԻԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻՆ
 39. Դասեր ֆիզիկայից 7-9 դասարաններ
 40. Թեմատիկ փորձեր
 41. Ամփոփիչ դաս - գործնական աշխատանք /հալոգեններ, հալկոգեններ/
 42. Դարձնենք քիմիան հետաքրքիր
 43. Բազմատեսակ քարտեզների կիրառությունը և անհրաժեշտությունը աշխարհագրության դասերին
 44. ԻՄ ՆԵՐՍՈՒՄ ԱՊՐՈՂ ԲՆԱԳԵՏԸ
 45. Արտակարգ իրավիճակներ
 46. Աշխարհագրական մեծ հայտանգործություններ
 47. Գերմանիան տնտեսական բարձր աճ արձանագրած և բնապահպանական բարձր կուլտուրա ունեցող երկիր
 48. ՏՀՏ-ների կիրառումը աշխարհագրության դասերին
 49. Հալոգենների կրառությունն ու կենսաբանական դերը
 50. Կերակրի աղ (սպիտակ թույն )
 51. Միջառարկայական կապերը
 52. Բնապահպանական դաստիարակությունը և կրթության կազմակերպումը ՀՀ միջն. դպրոցներում
 53. Ֆիզիկան ինչպես դարձնել հետաքրքիր և սիրելի առարկա
 54. Քիմիական ռեակցիաներ
 55. ՄԵՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ՔԻՄԻԱՆ
 56. Զբոսաշրջությունը տնտեսության զարգացնան խթան
 57. Ամփոփիչ դասերի օրինակներ քիմիայից
 58. Բաց դաս ֆիզիկայից << Շփման ուժ >>
 59. Քիմիայի ուսուցումը և նրա դերը քաղաքակրթության զարգացման գործընթացում
 60. ԳՁՕ-ների օգտագործումն անհրաժեշտ է:
 61. Տեսադասերը կենսաբանության դասավանդման մեջ, տեսադասի պլաններ
 62. Խաղը քիմիայում
 63. Ճանապարհորդություններ և աշխարհագրական հայտնագործություններ: Ես և շրջակա աշխարհը
 64. Տեսադասերը քիմիայի դասավանդման մեջ,տեսադասերի պլան-օրինակներ
 65. Միավորների միջազգային համակարգի մետրի և վայկյանի սահմանումները
 66. Ինչպես որոնել արձագանքը
 67. Պտույտ Արեգակի շուրջը
 68. Տարվա որ եղանակն է մեր ոտքերի տակ
 69. Բնաշխարհ և հավատալիք
 70. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱԿՈՉՈՒՄԸ
 71. Փորձարարական-հետազոտական աշխատանքները քիմիայի ուսուցման արդյունավետության միջոց
 72. Առարկայական շաբաթն արտադասարանային աշխատանքի համակարգում
 73. Ստեղծարարության զարգացումը բնագիտական առարկաների ուսուցման մեջ
 74. Նախագծային մեթոդի կիրառումը քիմիայի դասաժամերին
 75. Տարբերակման կիրառումն ուսումնառության խթանման համար
 76. ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ
 77. <<Քիմիկոս – սկեպտիկ>>
 78. Դասի պլան ՔԻՄԻԱ 8
 79. ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԸ
 80. ՄԱՐԴՈՒ ԾԱԳՈՒՄԸ
 81. Վառելանյութի տեսակները, դրանց լրիվ և թերի այրումը
 82. Գենետիկ կապը անօրգանական միացությունների դասերի միջեւ
 83. ԲԼԻՑ ՀԱՐՑԵՐ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
 84. 12-րդ դասարանի II կիսամյակի թեմատիկ պլանավորում նախատեսված 3 ժամի համար
 85. «Թթուներ, փոխազդեցությունը մետաղների եւ մետաղների օքսիդների հետ»:
 86. Կաթնասունների բազմազանությունը եւ էկոլոգիական խմբերը
 87. Բնագիտություն առարկայի 6-րդ դասարանի թեմատիկ պլանավորում
 88. Խնդիրներ <<Մարդու շնչառական համակարգը>> թեմայից
 89. Բիոինդիկացիա
 90. Հետաքրքիր փաստեր քարաքոսերի մասին
 91. Անուղղակի զարգացում։ Լրիվ և թերի կերպարանափոխություն
 92. Նոբելյան մրցանակակիրներ
 93. ՓՈՐՁԵՐԸ ՖԻԶԻԿԱՅՈՒՄ
 94. Տեսադասեր՝ բնագիտական առարկաների զարգացման գործընթաց
 95. <<Վերարտադրողական համակարգ: Օրգանիզմի անհատական զարգացում>> թեմայի ուսուցման յուրահատ
 96. Բլից հարցեր քիմիայից
 97. Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմներ
 98. «ԲԱԽՈՒՄՆԵՐ» ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ
 99. ՖԻԶԻԿՈՍՆԵՐԸ ԿԱՏԱԿՈՒՄ ԵՆ
 100. Օդի աղտոտումն ու հողի էռոզիան կենսաբանության ուսուցման դասընթացում
 101. 2019 թվականը Մենդելեևի պարբերական համակարգի միջազգային տարի
 102. Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունների համամոլորակային հիմնախնդիրը
 103. Բջիջ։ Բջջային տեսություն
 104. Թռչունների էկոլոգիական խմբերը
 105. Մարդու հենաշարժիչ համակարգը
 106. Առողջ ապրելակերպը որպես անհատի դաստիարակության հիմք
 107. ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ` <<Ջուրը և նրա պահպանությունը>>
 108. Միջառարկայական կապերի կիրառումը կենսաբանության դասավանդման գործում
 109. ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻՆ
 110. Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի արտացոլումը
 111. «ՖԻԶԻԿԱ» ԵՎ «ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԸ
 112. Հայաստանի թռչուններ
 113. Պատմականության սկզբունքը: Դարվինիզմ
 114. Մասնակցե՛նք նոր ծրագրերի և դասագրքերի ստեղծմանը