PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Տարրական դպրոց  1. Կրտսեր դպրոցի խնդիրներն ու պահանջները
  2. Էլեկտրոնային ուսումնական նյութերի կիրառումը տարրական դասարաններում
  3. Օգնություն «Մայրենի» առարկա դասավանդող ուսուցիչներին...
  4. Գրելու կարողությունների ձևավորումն այբբենական շրջանում
  5. Կերպարվեստը` որպես առաջատար առարկա թե՞ ուսուցչի վարպետության պակաս
  6. ՏՀՏ-ի ներդրումը տարրական դասարաններում. դրական և բացասական կողմերը
  7. Դիդակտիկ նյութերի օգտագործումը տարրական դասարաններում
  8. ԽՐԱՏԵԼ ԱՌԱԿՆԵՐԻ ԼԵԶՎՈՎ...
  9. ԹԵՄԱՏԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ
  10. Էկոլոգիական կրթությունը և բնապահպանությունը տարրական դասարաններում
  11. Գրաճանաչության ստուգման ձևերը 1-ին դասարանում
  12. Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը կրտսեր դպրոցում
  13. Ինքնուրույն աշխատանքների դերը տարրական դասարաններում
  14. Կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանքներ
  15. Դասի օրինակներ մայրենիից
  16. Հետազոտական աշխատանքները կրտսեր դպրոցում
  17. Բլից-խաղերը որպես ակտիվ ուսուցման ձև տարրական դպրոցում
  18. Երկնիշ թվերի դասավանդումը երկրորդ դասարանում
  19. Ակտիվացնող խաղ
  20. Գրական ունկնդրման դասաժամերի ճիշտ կազմակերպումը առաջին դասարանում
  21. «Ես քո զավակն եմ, Հայաստա՛ն» դասի պլաններ մայրենիից
  22. Դասի պլաններ (տարրական դասարաններ)
  23. Էլեկտրոնային գրատախտակի հնարավորությունների օգտագործումը տարրական դասարաններում
  24. Խոսք և հաղորդակցում
  25. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
  26. Ներառական կրթության ծրագրի նպատակը տարրական դպրոցում
  27. ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ. ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ:
  28. Խաղ-ճանապարհորդությունները , որպես դասի արդյունավետության բարձրացման միջոց
  29. Նոր ռազմավարություններ՝ սահուն ընթերցանության և ըմբռնման համար
  30. Օգնություն մաթեմատիկայի ուսուցչին 1-4 դասարաններում
  31. Հնարներ, որոնք կիրառելի են ԽԻԿ համակարգում
  32. Ոչ ստանդարտ դասերը մայրենիի դասընթացում՝ 1-4 դասարաններում
  33. Մաթեմատիկական առաջադրանքներ
  34. Ձ հնչյուն-տառի ուսուցում
  35. «Մաթեմատիկայի և մայրենիի դասը տարրական դասարաններում դիդակտիկ խաղերի և ՏՀՏ-ի միջոցով»
  36. Մաթեմատիկական մտածողության զարգացումը տարրական դասարաններում
  37. Ա հնչյուն-տառի ուսուցում
  38. Կրկնուսուցումը դասապրոցեսի ընթացքում
  39. Օգնություն ես և շրջակա աշխարհը առարկան դասավանդող ուսուցչին ( 2-4-րդ դաս.)
  40. Բազմապատկման աղյուսակի ամրապնդմանը նպաստող տեսասահիկներ
  41. Առողջություն թեման տարրական դասարաններում
  42. Խոսքի մասերի ուսուցումը տարրական դասարաններում
  43. Դասի պլան «Տեխնոլոգիա» առարկայից 2- րդ դասարան
  44. Խաղի և զննական պարագաների օգտագործման կարևորությունը տարրական դասարաններում
  45. Միջառարկայական կապերը մայրենի լեզվի դասերին
  46. էլեկտրոնային ռեսուրսի օգտագործումը տարրական դասարաններում
  47. Ինչպե՞ս կազմակերպել մայրենիի դասերի կշռադատման փուլը (Աշակերտակենտրոն դաս)
  48. Ոչ ստանդարտ դասերը «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի դասերին
  49. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԱՌԻԹՆԵՐ
  50. Մայրենիի և արվեստի կապը
  51. Մեթոդների ընտրությունը մայրենիի դասերին
  52. Գիտելիքների ստուգում 4-րդ դասարանում մայրենի և մաթեմատիկա առարկաներից
  53. Ուսուցում խաղի միջոցով
  54. Տարրական դասարաններում տնային առաջադրանքների ստուգման ձևերը
  55. «Ես և շրջակա աշխարհը». Սովորում ենք խուսափել վտանգներից և ապրել առողջ
  56. Ժողովրդական բանահայուսության նմուշների ուսուցումը տարրական դասարաններում
  57. Թվաբանական գործողությունների ուսուցումը տարրական դասարաններում
  58. Հեքիաթի միջոցով զարգացնել երեխաների ստեղծագործական կարողությունները, կապակցված խոսքը:
  59. Կրտսեր դպրոցականի ուսումնական մոտիվացիայի ձևավորումը
  60. Սովորում ենք օգտվել ժամացույցից
  61. Երկարության չափման միավորների ուսուցման տեխնոլոգիան
  62. Ստեղծագործական արտագրություններն ու թելադրությունները տարրական դասարաններում
  63. ՈՒղղագրության ուսուցումը /տարրական դասարաններ/
  64. Երկրաչափական նյութերի ուսուցումը տարրական դասարաններում
  65. Դասի պլաններ
  66. Ժողովրդական բանահյուսությունը տարրական դասարաններում
  67. Շարահյուսական տարրական գիտելիքների ուսուցումը
  68. ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄԸ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
  69. Փոխադրության ուսուցումը տարրական դասարաններում
  70. Ինքնուրույն ընթերցանության ժամերի կազմակերպման մեթոդները
  71. ԽԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻՆ
  72. Ինչպես պետք է կազմակերպել ուսուցումը հիպերակտիվ կամ գերակտիվ երեխաների հետ
  73. Ինովացիան որպես մաթեմատիկայի դասավանդման արդյունավետության միջոց տարրական դպրոցում
  74. Ինքնուրույնության ձևավորումը աշխատանքի ուսուցման /Տեխնոլոգիայի/ դասերին
  75. ՈՒսուցման շերտավորման առանձնահատկությունները տարրական դասարաններում
  76. Աուտիզմով սովորողների կրթության կազմակերպումն ու ներառումը
  77. Արտահայտիչ կարդալու կարողության ձևավորման հնարները տարրական դպրոցում
  78. Առակ: Առակագիրներ
  79. Բանահյուսական նյութերի ուսուցումը առաջին դասարանում
  80. Բառապաշարի հարստացում և բառուսուցում
  81. Կարդալու և գրելու սկզբնական կարողությունների ձևավորումը
  82. Աշակերտների գեղագիտական դաստիարակությունը
  83. Դասի պլանավորումը և ԽԻԿ համակարգը
  84. Ընթերցողական կարողությունների զարգացումը տարրական դասարաններում
  85. Թելադրության նշանակությունը
  86. Զննական պարագաների օգտագործումը քերականության դասերին
  87. Դաս-էքսկուրսիաների նշանակությունը
  88. <<Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում>> ծրագիր
  89. ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԴԱՍԵՐ
  90. Գրավոր խոսքի տեսակները և դրանց ուսուցման մեթոդիկան
  91. Գնահատումը տարրական դասարաններում: Գնահատե՞լ, թե՞ չգնահատել
  92. Դարձվածքների ուսուցումը տարրական դասարաններում
  93. Բարու և չարի ընկալումը կրտսեր դպրոցում
  94. Հանելուկները մաթեմատիկայում
  95. Լեզվական խաղերը քերականական տարրական գիտելիքների ուսուցման ընթացքում
  96. Հովհաննես Թումանյանի մանկական ստեղծագործությունների ուսուցումը մայրենիի դասերին
  97. Նախագծային մեթոդը՝որպես ուսուցման հատուկ եղանակ
  98. Դասի պլան
  99. ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԴԱՍԵՐ
  100. ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԴԱՍԵՐ
  101. 21-րդ դարի ուսուցիչը և ծառացած խնդիրները : Ինչպես լուծել այդ հարցը