PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Դասղեկի անկյուն 1. Դասղեկի ժամերի կարևորությունը
 2. Դասղեկի աշխատանքը աշակերտների, ծնողների հետ
 3. Դասղեկի դաստիարակչական աշխատանքների թեմատիկ պլան
 4. Դասղեկի ժամ՝ «Երթևեկության կանոններ»
 5. Դասղեկական դասաժամերի երաշխավորվող թեմաներ
 6. Դասղեկի ԺԱՄ
 7. Դասղեկի ժամ՝ բաց դաս <<Ուսանողների միջազգային օր>>
 8. Հաշմանդամությունը արգելք չէ
 9. Ո՞վ է ընկերդ։
 10. <<Տարօրինակ>> կոնֆետներ
 11. Վերջին զանգ