PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Ներառական կրթություն 1. Սոցիալական մանկավարժի դերը դպրոցում
 2. Ներառական կրթությունը որպես իրողություն
 3. Զարգացման բարդ խանգարումների տեսակները, էթիոլոգիան
 4. Զարգացնող խաղեր
 5. Բազմամասնագիտական խմբի անհրաժեշտությունը և կարևորությունը դպրոցում
 6. Անհատական ուսուցման պլան ( ԱՈւՊ )
 7. Կոխլեար իմպանտացիա
 8. Մտավոր հետամնացություն
 9. ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ընդգրկումը հասարակության մեջ
 10. Էրգոթերապիա
 11. Ներառական կրթության մարտահրավերները դպրոցում