PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Ներառական կրթություն  1. Սոցիալական մանկավարժի դերը դպրոցում
  2. Ներառական կրթությունը որպես իրողություն
  3. Զարգացման բարդ խանգարումների տեսակները, էթիոլոգիան
  4. Զարգացնող խաղեր
  5. Բազմամասնագիտական խմբի անհրաժեշտությունը և կարևորությունը դպրոցում
  6. Անհատական ուսուցման պլան ( ԱՈւՊ )
  7. Կոխլեար իմպանտացիա
  8. Մտավոր հետամնացություն
  9. ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ընդգրկումը հասարակության մեջ
  10. Էրգոթերապիա