PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Դաստիարակության հիմնախնդիրներ 1. Դպրոց և դաստիարակություն
 2. Ուսուցի՛չ, խփի՛ր նրան, խփի՛ր..
 3. Հեռուստատեսություն և դաստիարակություն
 4. Կանանց Իրավունքները
 5. Մայր Թերեզա: 10 թեզիսներ
 6. Դպրոցի նեքին կարգապահական կանոններ
 7. Աշակետական ինքնավարություն
 8. Էկոլոգիական դաստիարակություն
 9. Կրտսեր դպրոցականի արժեքային համակարգի ձևավորումը
 10. Ապրում են բոլորը,քչերն են ազատ...
 11. Դաստիարակության հիմնախնդիրները հանրակրթական դպրոցում
 12. Ազատությունն ինչպես ճիշտ օգտագործել
 13. Լինել աշխատասեր, թե ընդունակ
 14. Դասղեկի բաց դաս
 15. Ներառական կրթության դերը երեխայի դաստիարակության գործում.
 16. Ազգի ապագան նրա երիտասարդությունն է․․․
 17. Մարդը իբրեւ դաստիարակության առարկա
 18. Ֆիզիկական և մտավոր դաստիարակության անխզելի կապը
 19. Դպրոցականների աշխատանքի տեսակները
 20. Աշակերտների ինքնուրույն գործունեության ձևավորումը
 21. Ինչպե՞ս երեխաների մեջ սերմանել ընթերցասիրություն
 22. Երեխան և աշխարհը
 23. ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕՏԱՐԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ
 24. Դաստիարակչական բաղադրիչի ներմուծումը դասի պլանում
 25. Ընտանիք-դպրոց-աշակերտ համագործակցություն
 26. Դաստիարակության դերը և նպատակները
 27. Ուսումնական ֆիլմերի ինտեգրումը համապատասխան թեմաներով
 28. Պատժի ձևերը դպրոցում
 29. Սեռական դաստիարակությունը դպրոցում
 30. Մանկական վախեր
 31. Ավանդույթների ձևավորում դասարանում
 32. Ծնողների դերը երեխաների դաստիարակության գործընթացում
 33. Ծեծը դաստիարակության մեթոդ չէ
 34. Պատիժը որպես մեթոդ
 35. Ինչպես դաստիարակել կյանքի մարտահրավերներին պատրաստ առաջնորդ
 36. Բռնության ենթարկվող երեխաներ
 37. «Հիպերակտիվ երեխաներ»
 38. Դպրոցը, ընտանիքը և հասարակությունը
 39. Երեխաները և աղանդները
 40. Եղի՛ր իրազեկված, կլինես՝ պաշտպանված…
 41. Ինչպե՞ս նպաստել անձի ճիշտ զարգացմանը
 42. Դժվար դաստիարակվող աշակերտների առաջադիմությունն ու վարքը
 43. ԼԱՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
 44. Աշակերտի ինտելեկտուալ աշխարհը
 45. Բանավեճի էությունը
 46. Բարոյական դաստիարակություն
 47. Ինչպես պահպանել երեխայի տեսողությունը
 48. Երեխայի անձնավորության ձևավորման և դաստիարակության խնդիրների գիտահետազոտական մեթոդներ
 49. Զգայական դաստիարակության խնդիրներն ու բովանդակությունը
 50. Գեղագիտա-գեղարվեստական դաստիարակություն
 51. Ֆիզիկական դաստիարակություն
 52. Ծնող լինելը որպես կյանքի արժեք
 53. Սթրեսը և այն հաղթահարելու միջոցները
 54. Ինչպե՞ս ճիշտ խրախուսել, գովել երեխային դասագործընթացում
 55. Развивать личность каждого школьника.
 56. Проверка и оценка на уроке.
 57. Природа в произведениях русской литературы.
 58. Դաստիարակությունն ուսուցման գործընթացի նպատակասլաց գործունեություն է
 59. Բջջային հեռախոսները դպրոցում. կողմ , թե դեմ:
 60. Ի՞նչ է անում դասղեկը դպրոցում
 61. Մզկիթ մեր տարածքում / կրոնական հանդուրժողականություն/
 62. Արդյունավե՞տ են արդյոք կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանքները: