PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Հանրային քննարկումներ 1. Կրթության զարգացման 2011-2015թթ. պետական ծրագրի նախագիծը ներկայացվում է հանրությանը
 2. Հրավիրում ենք հակակոռուպցիոն ծրագրի քննարկմանը
 3. Հանրային քննարկման է ներկայցվում ոչ պետական բուհերի նախորդ տարիների շրջանավարտների ..
 4. Հանրային քննարկման է ներկայացվել « ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
 5. ՀՀ հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություն ՊՈԱԿ–ի օրինակելի կանոնադրություն
 6. Օտարերկրյա քաղաքացիների Հայաստանյան ուսումնական հաստատություններում սովորելու կարգ
 7. ՀՀ ԲՈՒՀ-երում օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգ
 8. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
 9. Հանրային քննարկում. «ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ
 10. ՀՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների անցացման կարգի քննարկում
 11. Մայրաքաղաքի 50 դպրոցներում նախատեսվում է բացել ՏՏ խմբակներ 18-03-2011
 12. Հանրային քննարկում. «Գիտական և Գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ
 13. Հանրային քննարկում.«ՀՀ պետական ԲՈՒՀ-երի 2011-2012 ուս. տարվա՝ պետության կողմից...»
 14. Հանրային քննարկում. Մի շարք ՊՈԱԿ-ների վերակազմավորելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում
 15. Հանրային քննարկում. «ՀՀ հանրակրթական ուս. հաստ.» ՊՈԱԿ-ի աշ. խորհրդի օր. կանոն.
 16. Հանրային քննարկում. Մի շարք օրենքներում լրացումներ կատարելու միջոցառումների ցանկ
 17. Հանրային քննարկում. ՀՀ կառավարության 1183 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
 18. Հանրային քննարկում. «Հանրակրթության պետական չափորոշիչ»
 19. Հանրային քննարկում. Ուս. հաստատությանը օտար լեզվով կրթություն կազմակերպելու թույլտվություն տալու կարգ
 20. Հանրային քննարկում. Պարբերական գիտական հրատարակություններին ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից ներկայացվող պահանջներ
 21. Հանրային քննարկում. ՀՀ մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուս. հաստ. և դրանց մասնագիտությունների...
 22. Հանրային քննարկում. «Հայոց պատմություն» և «Համաշխարհային պատմություն» առարկաների լրամշակված ծրագրեր
 23. Հանրային քննարկման է ներկայացվել ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ
 24. ՀՀ կառավարության 01.07.2004թ հ.1210-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու
 25. Հանրային քննարկում. «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու և...
 26. Հանրային քննարկում. ՀՀ ԲՈՒՀ-երի առկա ուսուցման 2012/2013 մասն. և ընդունելության քննությունների ցանկ
 27. Ահազանգ
 28. Հանրային քննարկում. Էքստեռն (դրսեկություն) փոխադրական և ավարտական քննություններ կազմակերպելու կարգ
 29. 2012-2013 ուս. տարվա մի շարք դասագրքերի քննարկում
 30. Հանրային քննարկում. ՀՀ-ում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտ. կոչումներ շնորհելու կարգ
 31. Հանրային քննարկում. Ուս. հաստատության սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յուրացման, ամփոփիչ ստուգման...
 32. Հանրային քննարկում. Պետական և ոչ պետական բարձր. ուս. հաստ.-ի ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթ. ծր.) կարգ
 33. Հանրային քննարկում. ՀՀ պետ. ԲՈՒՀ-երի 2012/2013 ուս. տարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստի ձևով...
 34. Հանրային քննարկում. ՀՀ կառավարության 2010 թ. ապրիլի N439-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ...
 35. Հանրային քննարկում. Հանրակրթական հիմն. ծր. իրականացնող ուս. հաստ. հերթ. ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վեր.
 36. Հանրային քննարկում. Ուսուցչի գործունեության գնահատման վերաբերյալ
 37. Հանրային քննարկում. Կրթության մասին ՀՀ օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
 38. Հանրային քննարկում. ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի կրթության պետ. տեսչության ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթոդա...
 39. Հանրային քննարկում. ԿԳ համակարգում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի ծրագրի նախագիծ
 40. Հանրային քննարկում. ՀՀ լրացուցիչ և շարունակական կրթության 2013-2017 թթ. ռազմավարության նախագիծ
 41. Հանրային քննարկում. Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բարեփոխման ծրագրի նախագիծ
 42. Հանրային քննարկում. «Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ
 43. ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆ. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 44. ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 2014-2019 թթ.ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 45. «ՏԱՐՎԱ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ»,, «ՏԱՐՎԱ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉ», «ՏԱՐՎԱ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՏՆՕՐԵՆ» ՄՐ
 46. «ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» և «ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓ. ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 47. «ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽ. ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 48. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍ. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ
 49. Առաջին դասարանցիների ուսուցումը պլանշետով
 50. Հանրային քննարկում. ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ...
 51. ՀԱՏՈՒԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
 52. Հանրային քննարկում. «Հանրակրթության համակարգի երրորդ աստիճանում կրեդիտային համակարգի ներդրման
 53. Հանրային քննարկում. Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրման ...
 54. Հանրային քննարկում. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2016-2025ԹԹ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 55. Հանրային քննարկում. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ» ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ՊԱՀ
 56. Հանրային քննարկում. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
 57. Հանրային քննարկում. ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՐԳ և ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ
 58. Հանրային քննարկում. Ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրերի ներառում հանրակրթական ծրագրերում
 59. Հանրային քննարկում. Ձեռնարկատիրական կրթության զարգացման հայեցակարգ
 60. Հանրային քննարկում. ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ
 61. Հանրային քննարկում. Հովարդ Գարդների բազմաբնույթ մտածողության տեսության դրույթների կիրառումը ձայնավորների
 62. Ներառակա կրթությունը Հայաստանում
 63. Հետաքրքիր է իմանալ