PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Հանրակրթական դպրոց 1. Օտարալեզու դպրոցների վերաբացման հարցը
 2. 2010-2011 ուսումնական տարվա ուսումնական պլան
 3. Դպրոցներում ՏՀՏ կիրառությունը
 4. Ինֆորմատիկան տարրական դպրոցում
 5. Ավագ դպրոցի առավելություններն ու թերությունները
 6. Ներդպրոցական վերահսկողություն
 7. Դպրոցում աշխատող համակարգչային օպերատորի աշխատանքը
 8. Էլեկտրոնային դասագրքեր
 9. Գիտելիքների ստուգում
 10. Ինչու ավագ դպրոցում պետք է դասավանդեն հենց նույն դպրոցի ուսուցիչները?
 11. Հարցեր կապված ավագ դպրոցի հետ
 12. Աշակերտական պայուսակները վտանգում են աշակերտների առողջությունը…
 13. Հանրակրթությունը՝ ինչպես որ կա
 14. Չափորոշիչների վրա հիմնված ուսուցման խնդիրներև և առավելությունները
 15. 5-օրյա, թե՞ 6-օրյա դպրոց
 16. Oշականի Մ. Մաշտոցի անվան միջնակարգ դպրոցի աշակերտներ:
 17. Ի՞նչ են տալիս թեստային աշխատանքները աշակերտներին
 18. Տնային հանձնարարություններ
 19. Թբիլիսի
 20. MINI CHAT LERNAGOGCINER
 21. Ինչպես մաթեմատիկան դարձնել առավել հետաքրքիր
 22. Դպրոցն ու աշակերտի առողջությունը
 23. Հատուկ դպրո՞ց, թե՞ հատուկ...
 24. Ինֆորմատիկա
 25. Ավագ դպրոց
 26. Ինչպիսի՞ն կուզենայինք տեսնել նոր ուսումնական տարին
 27. ՀՀ օրենք "հանրակրթության մասին"
 28. Հայկական միջնակարգ դպրոցների հիմնական խնդիրները
 29. Ուսումնական առարկաների դասավանդումը 2011-2012 ուսումնական տարում
 30. Արդյոք դուր է գալիս ձեզ այսօրվա կրթական համակարգը?
 31. Ո՞վ է մեղավոր,ո՞վ պետք է պատասխան տա
 32. Բակալավրի աստիճան
 33. Դպրոցական օլիմպիադա
 34. 12-րդ դասարան, երկրորդ կիսամյակ
 35. Արդյոք աշակերտների շրջանում համակարգչային դասերը հետաքրքրություն են առաջացնում?
 36. Հայոց պատմություն :Խոսում ենք պատմությունից
 37. Ֆիզիկա
 38. Ֆիզկուլտուրա
 39. Հայոց լեզուն գծակարգերում
 40. Սահմանվել է վերաքննությունների ժամանակացույցը
 41. Մեթոդական նամակներ 2012-13 ուստարվա համար
 42. Օգոստոսյան խորհրդակցություններ. 2012-2013 ուսումնական տարի
 43. Հայոց լեզվի նոր մեթոդները
 44. Ինֆորմատիկա 2012-2013 ուս տարի 12-րդ դասարան
 45. Աշխատանքային, թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանքների տետրեր
 46. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ
 47. Մեդիա գրագիտությունը` որպես դպրոցական առարկա
 48. Արդյոք թեմատիկ և կիսամյակային գրավորները չափից շատ չեն:
 49. Գնահատման համակարգի բարելավում և ավագ դպրոցում առկա որոշ հարցերի պարզաբանում
 50. Անգլերենը դպրոցում
 51. Հարց կապված տնօրենի ընտրության կարգի հետ:
 52. Հովհաննես Թումանյանը հրապարակախոս
 53. Արխիվային փաստաթղթեր
 54. Դպրոցների վարկանիշավորման համակարգ
 55. Պատրաստվում եմ մասնակցել անգլերենի ուսուցչի թափուր աշխատատեղի մրցույթին...
 56. www.dasaran.am -էլեկտրոնային դասամատյաններն արդյո՞ք բարձացնում են ուսման որակը
 57. Հարկավոր է փորձառու ուսուցչի խորհուրդ
 58. Հայոց լեզվից ու գրականությունից տրվող գրավոր աշխատանքների մտահոգիչ վիճակը
 59. Երևանի հ.105 ավագ դպրոցը իրականացնելու է ՏՀՏ խորացված ուսուցում
 60. վիճակագրական տվյալներ
 61. Ինֆորմատիկա առարկան առանց պրոյեկտոր
 62. Ինֆորմատիկա առարկան առանց համակարգչային սենյակ
 63. "Ինֆորմատիկա"-ի ուսուցիչների խումբ/խորհուրդ
 64. Վիքիպեդիան և հանրակրթական դպրոցը
 65. Օտարերկրյա կրթական համակարգի առաջավոր փորձը
 66. Ներառական կրթություն
 67. Ավագ դպրոցի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները
 68. Սովորողի գեղագիտական արժեքների ձևավորումը մաթեմատիկայի ուսուցման միջոցով
 69. Փոփոխություններ 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում. 2016/17 ուստարի
 70. ֆիզիկա 7 ,թեմատիկ պլանավորում
 71. Թեմատիկ պլան 9
 72. Ուսուցիչները շուտով ստիպված չեն լինի մատյանը լրացնելու գործընթացը կրկնակի կատարել
 73. Դասագիրքը որպես առաջին օգնական
 74. ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳԻՐ10-12-ր
 75. Օրվա դասի պլանների արդյունավետությունը դասապրոցեսում
 76. Դասընթաց մաթեմատիկայի ուսուցիչների համար
 77. Միասնական քննություններ
 78. Ուսուցչի օգնական
 79. Հայտարարություն՝ «Հեռավար դասընթացի» մասնակցության վերաբերյալ
 80. Տարբերակված ուսուցում
 81. Մատչելի դասի պլանները որպես դասի արդյունավետության կարևոր պայման
 82. Բաց դաս
 83. Տեքստային խնդիրներ- շարժում-թեմատիկ միավոր
 84. Տնային աշխատանք
 85. Հայոց լեզվի նոր շտեմարաններ
 86. Փոխադարձ դասալսումներ
 87. Աշակերտի առաջադիմության անկման պատճառները
 88. Թեժ գիծ․ դպրոցը վերահսկելո՞ւ, թե՞ ․․․
 89. Դպրոցի դերը մասնագիտական կողմնորոշման հարցում
 90. Դպրոցների սպասվելիք օպտիմալացումը
 91. Առարկայական շաբաթների կազմակերպման առանձնահատկությունները
 92. Հեռախոսները դպրոցում
 93. Արդյոք ճիշտ է ամառային արձակուրդներին հանձնարարություններ տալը
 94. Ինչպես կազմակերպել առաջին ծնողական ժողովը
 95. Գործնական աշխատանքներ մաթեմատիկայիից
 96. Առաջադրանքներ ամառային արձակուրդներին
 97. Առաջին դասարանցու հարմարումը դպրոցին
 98. Խաղային տեխնոլոգիաների կիրառումը
 99. Արդի համաշխարհային կրթական զարգացումների հիմնական միտումները
 100. Խաղը ուսուցման գործընթացի կարևոր բաղադրիչ
 101. Շերտավոր ուսուցում
 102. Ինչպես պատրաստվել բանավոր քննություններին
 103. Քննարկում
 104. Ինչպիսի՞ դասեր կարելի է անցկացնել սեպտեմբերի մեկին
 105. Ինչպես թույլ ընդունակություն ունեցող աշակերտներին ներգրավել դասապրոցեսի մեջ
 106. Ինչպե՞ս բարձրացնել աշակերտի ակտիվության մակարդակը:
 107. Սովորողը և տնային հանձնարարությունները
 108. խուլերի մայրենի մեզուն
 109. Լսողության խանգարումով երեխաների խոսքի զարգացման փուլերը
 110. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների հետ տարվող աշխատանքները
 111. Խոսքային խանգարումներով երեխաների կարդալու և գրելու ուսուցման դժվարությունները
 112. Լսողության խնդիրներ ունեցող կրտսեր սովորողների ներառումը դպրոցում
 113. Լսողական ընկալման զարգացմանն ուղղված թեմաներ և վարժություններ
 114. Սակավակազմ դպրոցի հիմնախնդիրները
 115. Քաղաքացիական պաշտպանություն առարկայի և մյուս առարկաների միջառարկայական կապերը
 116. Ինչպես ամփոփել կիսամյակը
 117. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԹՂԹԱՊԱՆԱԿ․ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԱՐԴՅՈՔ ԱՅՆ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
 118. Ֆիզկուլտ- դադարը՝ ուսումնական պրոցեսի կարևոր բաղադրիչ
 119. Սովորողի բանավոր խոսքի զարգացման ուղիները
 120. Բջջային հեռախոսները և ուսուցումը
 121. Վայելչագրությունը և դրա ուսուցման առանձնահատկությունները
 122. Նախապատրաստական զրույցի կարևորությունը նոր նյութի հաղորդման գործում
 123. ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
 124. Բեռնաթափում ենք դպրոցական դասագրքերը կամ «ՄԵԾ ԳՈՐԾԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ»
 125. Դասի նպատակներն ու խնդիրները
 126. Աշակերտների ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը մայրենիի դասերին
 127. Ուսումը որպես կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխայի առաջատար գործունեություն:
 128. Հաշվետվությունները դպրոցում
 129. Մեթոդներ, հնարներ, միջոցներ, որոնք կխթանեն սովորողների ստեղծագործական մտածողությունը
 130. Հետազոտական աշխատանք
 131. Ստեղծագործականություն
 132. Ստեղծագործական գործունեության զարգացում
 133. Սոցիալական հմտություններ