PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Ուսումնամեթոդական նյութեր 1. Համացանցի օգտագործման ուղեցույց
 2. Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ` ԽԻԿ համակարգ
 3. Անգլերենի դասագրքեր և ուսուցչի ձեռնարկներ
 4. Քիմիայի դասագրքերն ու ուսուցչի ձեռնարկը
 5. Ֆրանսերենի դասագրքերն ու ուսուցչի ձեռնարկը
 6. Գերմաներենի դասագրքերն ու ուսուցչի ձեռնարկը
 7. Նախնական զինվորական պատրաստության դասագրքերն ու ուսուցչի ձեռնարկը
 8. Ռուսաց լեզվի դասագրքերն ու ուսուցչի ձեռնարկը
 9. Կենսաբանության դասագրքերն ու ուսուցչի ձեռնարկը
 10. Աշխարհագրության դասագրքերը
 11. Հանրահաշվի 8-րդ դասարանի դասագիրք
 12. Ֆիզիկայի դասագրքերն ու ուսուցչի ձեռնարկը
 13. Ինֆորմատիկայի դասագրքերն ու ուսուցչի ձեռնարկները
 14. Հրատարակել են քիմիայի, անգլերենի և ռուսերենի թեստային առաջադրանքների ձեռնարկներ
 15. Մաթեմատիկա. ինչի՞ց սկսել
 16. Հայոց լեզվի դասագրքերը
 17. Տարրական դպրոցի դասագրքերը
 18. Հայոց լեզվի գիրք/դասագիրք
 19. 2010-2011 ուսումնական տարվա դասագրքերի ներդրումային գումարների չափը
 20. Դասագրքեր «թեյնիկների» համար
 21. Հանրահաշվի և երկրաչափության 10-րդ դասարանի դասագրքերը
 22. Քիմիայի դասագիրք, 2011-2012 ուս. տարի
 23. Կենսաբանության դասագիրք, 2011-2012 ուս. տարի
 24. Ռուսաց լեզվի դասագիրք, 2011-2012 ուս. տարի
 25. Մաթեմատիկայի դասագրքեր, 2011-2012 ուս. տարի
 26. Գերմաներենի դասագիրք, 2011-2012 ուս. տարի
 27. Ֆրանսերենի դասագիրք, 2011-2012 ուս. տարի
 28. Անգլերենի դասագրքեր, 2011-2012 ուս. տարի
 29. Համաշխարհային պատմության դասագիրք, 2011-2012 ուս. տարի
 30. Ինֆորմատիկայի դասագրքեր, 2011-2012 ուս. տարի
 31. Ֆիզիկայի դասագիրք, 2011-2012 ուս. տարի
 32. Ավագ դպրոց
 33. Հեռավոր ուսուցում
 34. Բաց դասեր, միջոցառումներ հայոց լեզու և գրականություն առարկաներից
 35. Սեպտեմբերին ուշ կլինի
 36. Ֆիզիկա 10-11 (հումանիտար հոսք), 2011-2012 ուս. տարի
 37. Քիմիա 10-11 (հումանիտար հոսք), 2011-2012 ուս. տարի
 38. Կենսաբանություն 10-11 (հումանիտար հոսք), 2011-2012 ուս. տարի
 39. Ռուսաց լեզու 10-12 (հումանիտար հոսք), 2011-2012 ուս. տարի
 40. Երաժշտություն 5-7, 2011-2012 ուս. տարի
 41. Մայրենի 5-6, 2011-2012 ուս. տարի
 42. Մաթեմատիկա 5-6, 2011-2012 ուս. տարի
 43. Հայոց լեզու 7-9, 2011-2012 ուս. տարի
 44. Գրականություն 7-9, 2011-2012 ուս. տարի
 45. Հանրահաշիվ 7-9, 2011-2012 ուս. տարի
 46. Երկրաչափություն 7-9, 2011-2012 ուս. տարի
 47. Ինֆորմատիկա 6-7, 2011-2012 ուս. տարի
 48. Նոր Շտեմարաններ
 49. Հայոց Պատմության և Համաշխարային Պատմության չափորոշչային պահանջների բարդությունները
 50. Հի՞ն մեթոդները, թե՞ նորը
 51. Մեդիակրթություն
 52. Ավագ դպրոցի «Հայոց լեզու 11» և «Գրականություն 11» դասագրքեր
 53. Սովորողների ինքնուրույն-գործնական աշխատանքներ
 54. Հայոց լեզվի և հայ գրականության 2012թ. պետական և միասնական քննությունների շտեմարան
 55. Կենսաբանություն
 56. Դարձյալ մեդիակրթության մասին
 57. Ուսումնական տեսանյութեր
 58. Երաժշտություն 6, 2012-2013 ուս. տարի
 59. Ռուսաց լեզու 12, 2012-2013 ուս. տարի
 60. Մայրենի 6, 2012-2013 ուս. տարի
 61. Հանրահաշիվ 8, 2012-2013 ուս. տարի
 62. Երկրաչափություն 8, 2012-2013 ուս. տարի
 63. Գրականություն 8, 2012-2013 ուս. տարի
 64. Հայոց լեզու 8, 2012-2013 ուս. տարի
 65. Ինֆորմատիկա 12, 2012-2013 ուս. տարի
 66. Ինֆորմատիկա 7, 2012-2013 ուս. տարի
 67. Մաթեմատիկա 6, 2012-2013 ուս. տարի
 68. Նոր չափորոշիչներ և ծրագրեր
 69. Ինչպես պաշտպանվել մակաբույծ որդերից
 70. Ինֆորմատիկայի դասագրքերի էլեկտրոնային հարցաթերթիկ
 71. Ուսումնական կայքեր
 72. Ես և շրջակա աշխարհը առարկայի դասագրքերը
 73. GeoGebra
 74. Ֆիզիկայի կրկնությունների կազմակերպումը 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում
 75. Հեղինակային իրավունք, գրագողություն
 76. Հ. լեզվի և գրականության՝ 9-րդ դասարանի ավարտական քննություն
 77. KDWIN թեման դասագրքից պետք է հանել:
 78. Ինֆորմատիկայի դասագրքերում ֆայլերի անունները պետք է գրվեն հայերեն:
 79. Touch typing-ի ուսուցում (Շոշափելով տպագրություն -առանց ստեղնաշարին նայելու)
 80. Գրականություն առարկայի գործնական աշխատանքների կազմակերպումը
 81. Ինտեգրված դասեր
 82. Ուսուցում ֆիլմերի միջոցով
 83. նորմատիվներ
 84. Սիրելի դարձնել քիմիա առարկան
 85. Որտեղ փնտրել 10-րդ դասարանի հայոց պատմության վերահրատարակված դասագիրքը
 86. Ինչպիսին պետք է լինի դասավանդվող առարկայի թեմատիկ պլանը
 87. Ինֆորմատիկայի թեմատիկ պլան
 88. Մեթոդմիավորման նախագահի հաշվետվություն
 89. Ավագ դպրոցի մաթեմատիկայի դասագրքերը
 90. Նոր կրթական կայք՝ «Ուսուցման ինտերակտիվ տեխնոլոգիաներ»
 91. Դասի տիպերը, դաս կառուցվածքային տարրերի կիրառումը օրվա պլանների կազմման գործընթացում
 92. ԴԱՍԻ ՏԻՊԵՐԸ:
 93. Կրթության ազգային ինստիտուտի նոր և թարմացված տարբերակը
 94. Օզոնային ճեղքեր, ջերմոցային էֆեկտ, դրանց առաջացման վտանգավորությունը Հեղինակ՝ Հասմիկ
 95. Մուրացանի «Հասարակաց որդեգիրը»
 96. Աննա Ախմատովա
 97. Վիկտորինա դասղեկների համար:
 98. Հովհաննես Շիրազ (ամփոփիչ դաս)
 99. 9-րդ դասարանի` «Հայ գրականություն» առարկայի ավարտական քննության հարցատոմսեր
 100. 9-րդ դասարանի` «Գերմաներեն» առարկայի ավարտական բանավոր քննության հարցատոմսեր
 101. 6-րդ դասարանի թեմատիկ աշխատանք «Մայրենի» առարկայից
 102. Գործնական աշխատանք 5րդ դասարանի.ՙՙԳործողություններ կոտորակային թվերով՚՚. Կազմող ՝Ն
 103. Գերմաներենի 7-րդ դասարանի կիսամյակային գրավոր աշխատանք
 104. Երկրաչափության դասավանդումը եռաչափ փաթեթներով
 105. Դասի պլաններ, 8-րդ դասարան
 106. Սովորողի մտածողության զարգացումը մաթեմատիկայի դասերին
 107. Օրվա դասի պլաններ «Հայոց պատմություն» առարկայից, 6-րդ դասարան
 108. Ինֆորմատիկայի դասագիրք, 11-րդ դասարան
 109. Հանրահաշվի, երկրաչափության, ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի օնլայն տեղեկատու
 110. Տեսադաս
 111. Հավասարաչափ շարժում:Հավասարաչափ շարժման արագություն
 112. Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը հայոց լեզվի ժամերին
 113. Հասկացություն արտակարգ իրավիճակների մասին: Արտակարգ իրավիճակների տեսակները:
 114. ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵ
 115. Միջառարկայական կապեր
 116. Մարդու և Աստծո հակադրությունը Գր. Նարեկացու <<Մատյան ողբերգության>> պոեմում
 117. Մահապատիժը պիտի արգելվի
 118. Քառակուսային անհավասարումների լուծումը գրաֆիկական եղանակով
 119. Դասղեկի ժամի պլան. Համագործակցելու կարողություն, թիմային աշխատանքի հմտություններ
 120. Բարբառը դպրոում
 121. Թիմային աշխատանք. Հասարակագիտություն. Հանդուրժողականությունն ու անվանի մարդիկ:
 122. XII Դասարանի երկրորդ կիսամյակի ծրագիր
 123. Ռեֆերատը որպես գործնական աշխատանքի տարատեսակ
 124. ՈՒսուցման ժամանակակից մեթոդները
 125. ՈՒսումնաօժանդակ նյութի վերլուծություն և քննարկում
 126. Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանքների տետրերի կիրառումը
 127. <<Աշխարհագրության>> դասաժամերին կիրառվող սլայդ ցուցադրությունը և արդյունավետությունը
 128. Ինքնուրույն ընթերցանության կարևորությունը
 129. Տրամաբանական խաղեր
 130. Կառուցողական կրթություն
 131. Կենսագրական բանաստեղծություններ
 132. Хочет ли ребенок учиться?
 133. План урока по русскому языку в 3-ем классе. Учебник "Русский язык" Н.А.Байбуртян
 134. Поощрение как фактор активизации учебно-познавательной деятельности младших школьнико
 135. Разум сердца. Нир нравственности в высказываниях и афоризмах.
 136. Армения глазами русских поэтов.
 137. Ֆունկցիայի հետազոտումը և նրա գրաֆիկի կառուցումը
 138. 30 տարի առաջ... Սպիտակի երկրաշարժ:
 139. Как научить учащихся любить книгу.
 140. Традиции и обычаи разных народов.